Objednejte si Ford Raptor

Kalendář

Podmínky pronájmu

 • Řidič musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B minimálně 2 roky.
 • Minimální věk řidiče je 21 let.
 • Cena pronájmu se řídí ceníkem, případně je s majitelem předem individuálně domluvena.
 • Vratná kauce je 50.000 Kč. Hradí se před pronájmem v hotovosti nebo podpisem směnky.
 • Vůz je půjčován vždy s plnou nádrží benzinu i LPG, stejně tak musí být i nájemcem vrácen.
 • Vůz je určen pro běžný provoz na silnicích a dálnicích. Je zakázáno se s ním účastnit motoristických závodů a soutěží a jezdit v terénu.

Práva a povinnosti pronajímatele

 • Pronajímatel se zavazuje předat vůz na domluveném místě a v domluvený čas.
 • Je zabezpečeno povinné pojištění odpovědnosti z provozu a havarijní pojištění vozidla (pojišťovna Allianz, 10 000 Kč spoluúčast).
 • Vůz má platnou dálniční známkou (ČR) a povinnou výbavou.
 • Vůz je předán v řádném technickém stavu po provedení kontroly provozních kapalin, pneumatik atd. a nájemce bude seznámen se všemi vadami (např. škrábanci).
 • V případě neočekávané události (poškození vozu, závadě, apod.) může být termín výpůjčky změněn. Nájemce pak bude neprodleně kontaktován a bude mu nabídnut nový termín.

Práva a povinnosti nájemce

 • Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně k účelu, ke kterému je vozidlo určeno a dodržovat všechny dopravní, celní a jiné obecně závazné platné právní předpisy.
 • Nájemce je povinen řádně o vozidlo pečovat, ve smyslu zabránění vzniku škody, včetně povinnosti dodržování pronajímatelem stanovených podmínek a doporučení.
 • Nájemce je povinen tankovat doporučené palivo (Natural 95 a LPG).
 • Nájemce nesmí na vozidle používat žádnou formu reklamy bez souhlasu pronajímatele.
 • Ve voze je přísně zakázáno kouřit.
 • Nájemce si je vědom toho, že vozidlo je lokalizováno po celou dobu pronájmu.

Je přísně zákazáno:

 • ve voze kouřit.
 • ve voze převážet zvířata bez přepravního boxu.
 • účastnit se s vozidlem motoristických závodů a soutěží.
 • řídit pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce.
 • vypínat ESP.
 • volit pohon 4x4 na jiných než nezpevněných komunikacích.
 • vozidlo úmyslně uvádět do smyku či s ním provádět „drifty“ nebo „burnouty“.
 • nechat vůz mýt v kartáčových myčkách (povolené je pouze profesionální bezkontaktní mytí).
 • vozem přepravovat nebezpečné látky.
 • provádět na voze změny a úpravy.
 • používat vozidlo za úplatu za účelem transportu osob či majetku.
 • přenechat řízení jiné než ve smlouvě uvedené osobě.
 • s vozidlem porušovat dopravní předpisy.

Pro vystavení nájemní smlouvy si připravte:

 • Jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo nájemce.
 • Telefonní kontakt, na kterém bude nájemce k zastižení v průběhu pronájmu.
 • Čísla občanského a řidičského průkazu nájemce i všech eventuálních řidičů.
 • V případě právnické osoby navíc kopii živnostenského listu a kopii výpisu z obchodního rejstříku.
 • Na dané údaje Vám bude vystavena faktura.
 • Fakturu je nutné uhradit nejpozději v den předání auta.
 • Platba je možná bankovním převodem, nebo hotově.

Objednávka vozu

Vaše údaje

Firemní údaje (nepovinné)

Adresa

Objednat zapůjčení